Ze smutkiem…

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą 8. listopada 2019. r. Koleżankę Eugenię Korocińską, wieloletnią przewodniczącą Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy w Elblągu.

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 13. listopada 2019. roku o godzinie 11:00 w Katedrze w Kwidzynie.

Zarząd i Członkowie Oddziału SBP w Elblągu