Zjazd krajowy oraz obchody 100-lecia.

 

W piątek 20 października świętowano w Bibliotece Narodowej 100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Patronat nad uroczystościami objął Prezydent RP, Andrzej Duda. Na uroczystość z udziałem wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego przybyli bibliotekarze z całej Polski, w tym czworo Delegatów z okręgu warmińsko-mazurskiego. W okolicznościowej prezentacji oraz w filmie dokumentalnym w reżyserii Andrzeja Sapiji przedstawiono rolę SBP w upowszechnianiu dziedzictwa kulturowego i umacnianiu wizerunku zawodu bibliotekarza. W trakcie uroczystości wręczone zostały także odznaczenia i medale państwowe, resortowe oraz stowarzyszeniowe, jak również nagrody w konkursach organizowanych przez SBP: Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego; Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej oraz Tydzień Bibliotek.

W dniach 20-21 października br. obradował Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który podsumował  działalność  Stowarzyszenia w kadencji 2013-2017, przyjął program na lata 2017-2021 oraz dokonał wyboru nowych władz SBP. Przewodniczącą SBP w kadencji 2017-2021 została Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wiceprzewodnicząca SBP w kadencji  2013-2017.

 

Członkami Zarządu Głównego w kadencji 2017-2021 zostali:

 • Sylwia Błaszczyk (okręg śląski)
 • Barbara Budyńska (okręg mazowiecki)
 • Joanna Chapska (okręg lubelski)
 • Bożena Chlebicka-Abramowicz (okręg mazowiecki)
 • Krzysztof Dąbkowski (okręg warmińsko-mazurski)
 • Dariusz Florek (okręg zachodniopomorski)
 • Małgorzata Furgał (okręg wielkopolski)
 • Zbigniew Gruszka (okręg mazowiecki)
 • Sławomir Jach (okręg lubuski)
 • Andrzej Jagodziński (okręg podkarpacki)
 • Żaneta Kubic (okręg małopolski)
 • Rozalia Podgórska (okręg dolnośląski)
 • Joanna Potęga (okręg mazowiecki)
 • Marzena Przybysz (okręg mazowiecki)

 

Nowa przewodnicząca SBP, Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska powierzyła funkcję wiceprzewodniczących SBP Małgorzacie Furgał oraz Krzysztofowi Dąbkowskiemu. Sekretarzem Generalnym została ponownie Barbara Budyńska, a skarbnikiem Bożena Chlebicka-Abramowicz.

 

KZD dokonał także wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej i  Głównego Sądu Koleżeńskiego.

 

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej weszli:

 • Marian Butkiewicz , przewodniczący (okręg lubelski)
 • Marzena Łykowska (okręg śląski)
 • Teresa Milewska (okręg pomorski)
 • Grażyna Rurowicz (okręg łódzki)
 • Jolanta Szewczak (okręg kujawsko-pomorski)
 • Joanna Szymczak-Ryczel (okręg łódzki)

 

Zastępcami członków zostali: Krzysztof Taciak (okręg wielkopolski), Maciej Waltoś (okręg podkarpacki).

 

Do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani:

 • Maria Bochan, przewodnicząca (okręg wielkopolski)
 • Cecylia Judek (okręg zachodniopomorski)
 • Agnieszka Łobocka (okręg dolnośląski)
 • Paweł Kordybacha (okręg lubelski)
 • Wiesława Kłosińska (okręg podlaski)